Aktuellt


På grund av Folkhälsomyndighetens nya restriktioner är Våffelcaféet pausat tills vidare

Hembygdsföreningen ställer även in det årsmöte som brukar hållas under våren. Det får anstå till efter sommaren 2021.

Dock kommer vi att under våren utföra viss renovering av köket. Det är ju passande när det inte förekommer någon aktivitet i huset.

 

 


Editerad av: Jan Nilsson (2021-02-11 14:20:43)