34-56-00-Takene-Rinnefors damm-01.jpg

34-56-00-Takene-Rinnefors damm-01.jpg
På bilden ses den nutida dammen vid utloppet av sjön Rinnen. Till höger ses tuben som förser kraftverket med vatten.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2013-11-28 19:44:18) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2013-11-28 19:44:18) Kontakta föreningen