Lobacken

Bebyggelselämning i Långvak

Här bodde Nils Nilsson kallad ”Futtern” med sin hustru Karin Andersdotter och deras barn.

Vi vet inte riktigt vad som hände men 1 maj 1882 förrättas en exekutiv auktion på Lobacken efter Nils Nilssons konkurs. Fastigheten på 41 skatteöre delas mellan Anders Nilsson på Hagen och Anders Andersson i Kammern.

Stugan flyttades till Åsen i Långvak.

Magasinet som idag tillhör Hagen kan ha tillhört Lobacken. Magasinet byggdes på 1800-talets början enligt ”Kulturhistorisk inventering i Arvika Kommun 1972-1976”.

Lämningar:

1. Kallmurad husgrund 8x7,5 m, 0,4 hög i Ö-V riktning, med ett spismursröse 3x3,5 m, 0,8 m högt, centralt placerat.

2. 9 m ÖNÖ vattenkälla med handpump 1,5 i diameter. 3. 20 m NNÖ finns rester efter uthus 23x7 m, i Ö-V riktning. Grunden är kallmurad och 0,8 m hög. Ladugårdsdelen är 7x7 m åt V. Mitt i byggnaden ligger en utgrävning som är 6x4 m och nu är 1 m djup med ingång mot S, helt raserad.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 14:52:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-03-09 15:36:14) Kontakta föreningen