Nystuga

Gård i hemmanet Långvak

Erik Ersson och Märta Andersdotter är ägare av Nystuga vid Laga skifte 1840 och fram till sin död 1893 resp. 1892. Under 1870-talet är sonen, änkemannen Anders med flera barn inhyses i Nystuga.

Den andre sonen Erik Eriksson tar över Nystuga efter föräldrarnas död, tillsammans med hustrun Kajsa Andersdotter. Hustrun dör 1903 men Erik bor kvar till 1918 då han flyttar till dottern Anna Persson i Östra Berga.

Dottern Maria och hennes man Viktor Cedergren köper Nystuga 1915 och bor troligen där 1919-1924.

År 1924 köper Johannes och Anna Löfgren Nystuga och bosätter sig där. Efter dem tar sonen Ernst Löfgren och hans hustru Elsa över.

Bostadshuset byggt omkring 1850, stall och ladugård 1943.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 14:51:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2017-03-09 20:32:54) Kontakta föreningen