Björkåsen

Villa i hemmanet Långvak

Gösta Olsson från Lund och hustrun Hillevi köper Björkåsen 1933, huset byggs 1934. De bor där med sönerna Allan, Bengt och Lennart.

År 1980 köps Björkåsen av sonen Allan Olsson och hans hustru Dagny.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 14:44:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2017-03-09 21:07:41) Kontakta föreningen