Hagen

Gård i hemmanet Långvak

Gården finns med i: ”Särskilt beaktansvärda byggnader” Kulturhistorisk inventering i Arvika Kommun 1972-76. Där står:

”Envånings timrat boningshus med vitmålad locklistpanel. Vacker veranda och dörrparti tillverkad av Erikssonssönerna i Taserud. Huset från 1867. Timrat magasin från 1800-talets början."

Anders Nilsson från Ålgården gifter sig 1867 med Stina Gustafsdotter från Göstashagen och bosätter sig på Hagen. Stina har ärvt en del av Göstashagen och de köper ytterligare en andel från hennes bror. År 1882 köper de på auktion en del av det som är kvar av Lobacken efter Nils Nilssons konkurs.

Efter Stinas död köper sonen Oskar faderns samt syskonen Gustafs och Marias andelar och äger så hela Hagen. Han bor där tillsammans med fadern, systern Maria och systerdottern Tekla.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 13:04:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2017-03-10 22:35:29) Kontakta föreningen