Nytomta

Gård i hemmanet Långvak

På 1600-talet vet vi att här finns en gård. Detta utifrån en karta över Långvak: Geometrisk jordebok 1641. Här bor troligtvis Mats Persson domare. Ursprungshuset heter kanske Tomta, eftersom nästa byggnad heter Nytomta. Mats Perssons hus 1641 var beläget på samma plats som Nytomta är idag. Vi har konstaterat detta med hjälp av kartöverlägg.
I boken ”Om ting och tingsställen i Jösse Härad” av Fridolf Wildte står: ”Mats Persson i Långvak i Arvika socken satt i nämnden 1629 och lämnade den först 1667. Han saknades mycket sällan. Då han nämnes först kan man väl antaga, att han haft ställning som domare.”
1653 står Mats i domboken som Häradsdomare.
Boskapslängd 1639 har Mattes 1 sto, 1 ungt sto, 3 stutar, 6 kor, 2 kvigor, 3 unga tjurar, 1 getabock, 2 unga getter, 2 gamla getter, 2 gamla får, 2 unga får, 1 svin, 1 kviga.
Mats ligger trea i socknen  efter Prästen Petrus som har 14 kor och Antonius i Höves som har 8 kor.
”Tomta” brinner 4 september 1662 enligt uppgifter i domboken:
” Än witnade samptelige Nämpnden, att den 4 Setemb., sidstledne, kom elden löös uthi Långwak i Arfuika sochn, uthur skorstenen och afbränie för domaren Matthes Persson som brukar ½ gården, 3 stufuur, 1 Bodh, och 1 lofft, ladubyggningen, 2 stallar, 2 fä-hus, 1 fårhus, 1 Betselhus, 1 swijnehus, medh sompt aff klädherne,samt aff husgerådet, all Redskapen förskändt, 3 skepp. jern, för Steen Andersson och Per Toolsson som bruka under ½ gården 2 stufuur, 3 bodhar, 1 lofft, 2 ladhbyggningar, 4 fähus, 2 swijnhus, 2 stallar, all Redskap, 1 wisthus medh math och 8 bockhudhar. Alles theras höö och all sädhen kring om husen.”
Mats  är född i slutet av 1500-talet i Prästbol, Brunskog.
Mats dör mellan 1667-1671, vet ej exakt.
Mats är gift två gånger, 1:a giftet Ingrid Persdotter Kyrkebyn
2:a giftet Brita Nilsdotter Strand, Älgå.
21 oktober 1680 hölls Laga Ting i Långvak.  Lerboda Kvarn fick då sina rättigheter. Köpehandlingen skrevs på ett kalvskinn som finns bevarat med två sigill av vax. Kalvskinnet finns bevarat av ägarna i ett bankfack. Vi vet ej var i Långvak tinget hölls 1680.
Vid Storskifte 1773/74 finns inget hus på platsen.
Vid Laga Skifte 1840 bor här Erik Pärsson med familj.
Erik Pärssons familj flyttar till Sunne 1857.
Kakelugnsmakare Carl Wilhelm Olsson bor på Nytomta på
1860- talet och flyttar sen till Långvakshulta.
Nytomta står troligtvis tomt ett tag innan det flyttas till Gärdet som byggs 1885.
Enligt ”Sveriges bebyggelse 1964” är Nytomta en gammal släktgård från omkring 1800. Ladugård i sten byggd 1941.
Lillstugan byggs 1940.
Nuvarande Nytomta byggs 1957.

Författare

[email protected] (2021-03-14 13:22:50)


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: (2014-06-22 11:40:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2021-03-14 13:22:50) Kontakta föreningen