L050-1876-Johan Larsson-09.jpg

L050-1876-Johan Larsson-09.jpg
Bostället Långvak.
Från vänster: Tora Johansson och föräldrarna Beda och Johan Larsson Bostället, 2 okända, Hugo Nilsson Öststuga Långvak.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2016-03-08 19:37:06) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-03-26 08:16:47) Kontakta föreningen