Edhagen Lillerud

Bebyggelselämning i hemmanet Långvak

Här bodde Anders Nilsson Ed med sin familj. De flyttade till Långvak 1842, troligtvis till Lillerud som senare benämndes Edhagen efter Anders Nilsson Ed. Anders gifte sig med Cajsa Jansdotter och fick barnen: Johannes, Anna-Stina, Anders, Maria, Emma och Carolina. Anders Nilsson Ed är född 1816 i Smådal i Brunskog. Folk i bygden berättar att Anders Nilsson Ed bodde i en jordkula vid Mjögsjöns nordöstra strand. I husförhörslängderna benämns Anders som ”målare” och ”backstusittare”.

Anders Nilsson Ed gick runt i stugorna och målade skåp, klockor m.m. Han målade ett lejon ovanför ytterdörren i Norstuga i Berga. Hästar målade han direkt på en vägg i Framstuga, Långvak. Finns idag bevarat i form av en tavla. Målat skåp i Fåäja, Långvak. Målad soffa i Lund, finns inte kvar. På Tomta i Ragnerud fanns bord och stolar och ett litet hängskåp, allt målat och signerat av ”Eden”. Moraklocka på Pickerud, Långvak, finns nu i Åmål. Nystuga i Perserud finns målningar från 1870-talet av Anders Nilsson Ed. ”Eden” var mycket arbetsstolt och ville helst bli kallad ”målarmästare”. Anders Nilsson Ed skrev ner sina recept i en receptbok som kallas ”Elgen”. Originalboken finns bevarad.

Två sommarstugor finns idag på platsen där Edhagen låg. En gammal syren är idag det enda som minner om att här har ett gammalt hus stått - Edhagen.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 00:09:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 00:09:11) Kontakta föreningen