Gärdet

Gård i hemmanet Långvak

I husförhörslängd 1901-1905 står Gärdet som Backstuga under Framstuga. Där bor Gustaf Johannesson och Anna Lovisa Johannesdotter med barn, som inhyses, men Gustaf står som lösdrivare, troligen vistas han i Amerika. Redan i längden innan, 1896-1900, verkar de bo på samma ställe. 1908 flyttar hustrun till Arvika köping.

1914 flyttar Johan Viktor Cedergren och hustrun Maria Eriksson från Arvika stadsförsamling till Långvak och Gärdet, han står nu som ägare. De säljer, år 1919, en avsöndring på 1406 kvm till Johan och Kristina Nilsson som sedan bor på Gärdet med barnen Artur, Hildur och Berta.

Från 1946 hyrs det ut till olika familjer under ca 20 år: 1946-1949 Henry och Marianne Pettersson, 1950-1951 Georg och Elisabeth Andersson, 1952- Bror och Ingegerd Emilsson.

Bostadshuset byggt omkring 1885.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 22:32:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2017-03-09 21:53:55) Kontakta föreningen