Fåängen Fåeja Fåkaja

Gård i hemmanet Långvak

Johannes Nilsson från Nerstuga och Stina Nilsdotter från Mossen förvärvar Fåeja omkring 1870. Efter deras död tar dottern Maria över och bor där med sonen Henry. 1917 gifter hon sig med Henrys far Hjalmar Eriksson. De bor där till sin död och efterträds av  sonen Henry Eriksson. Efter hans död köps det 1979 av Ture Andersson.

Boningshus och uthus är byggda omkring 1800.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 19:57:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2017-02-07 12:50:52) Kontakta föreningen