Karlaberg

Bebyggelselämning i hemmanet Långvak, heter Kalleberg i husförhörslängderna 1858-1940.

År 1866 säljs Karlaberg av Anders Eriksson till Nils Olsson och hans hustru Ingegerd Olsdotter.

Efter deras död köper Johan Nilsson, Långvak, år 1899. Han gifter sig 1900 med Kristina Andersdotter från Framstuga. De bor där med barnen Artur, Hildur och Berta till 1918.

Karlaberg köps då av Olof Petter Olsson och Kristina Andersson i Gustås. De bor kvar till 1931 då Olof Petter dör.

Karlaberg brann 1941.

Här finns fullt synliga grunder av boningshus, ladugård, lada och källare.

Ruinens mått: Husgrund: 9.40x5.90 m, Ladugård: 8.70x5.20 m, Ladugård+lada : 22.70 m lång


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 19:53:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2019-03-09 15:28:50) Kontakta föreningen