Norra Högåsen, Där Nole

Gård i Långvakshulta i hemmanet Långvak

Norra Högåsen eller DärNohle omnämns första gången i Husförhörslängden 1866-1870. Då bor där undantagsägare Anders Nilsson med hustru Kajsa. Anders var son till Nils Andersson "Slaktarn" i Långvakshulta.

Efter Anders död 1908 såldes gården till Karl Johan Andersson o.h.h. Anne Marthe Olsen. Den ärvdes 1911 av dottern Betty. Hon bodde där med sin son Alf som blev snickare och senare byggmästare. I det yrket behövdes telefon. Den delades mellan fyra abonnenter i Långvakshulta och hade nr. 4 i Furtans växel som fanns hos Sandell i Nordstuga V.Furtan. Detta innebar att Betty fick gå med telefonbud till de andra.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-20 10:31:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2016-11-08 22:47:11) Kontakta föreningen