Höjdebråten Övre

Bebyggelselämning i hemmanet Långvak. Ett torp som låg norr om Mjögsjön.

Höjdebråten var ett torp under San på Sågmon. De som bodde där fick göra dagsverken på San på Sågmon.

Stugan flyttades över isen någon gång mellan 1920-25. Runa Johansson 1913-01-08 bosatt på Pickerud var med när stugan flyttades. Runas farfar Anders Olsson 1849-09-25 har bott på Höjdebråten med sin hustru Sofia Magnusson 1847-06-20. Sonen Olof Frithiof Andersson föds 1877-04-07 på Höjdebråten. Hela familjen utflyttar 1879-10-30. Det finns ett kort på Höjdebråten som finns bevarat på Pickerud.

I husförhörslängden 1867-77 står familjen under ”Haget” inhyst gifte sonen Anders Olsson. Fadern står som torpare Hemanseg. Olof Persson 1821-11-18. Mamman heter Cajsa Andersdotter 1821-03-14.

I ”Hoppets Här” 1880, en nykterhetsförening i Långvak, är följande personer antecknade för ”Högdebråten”: Anna Olsdotter 1833-10-14 Hustru, Magnus Olsson 1832-08-19 Arbetare, Britta Magnusson 1859-12-27

Det finns muntliga uppgifter om att ”Rackbergs-Marta” bodde här. Marta hade en dotter som var förstörd i en fot. Finns också muntliga uppgifter om att en person som hette Oskar bodde här.

Troligtvis fanns här åkrar fram till 1926. En lada fanns nere vid sjön. Det sägs att potatislandet lutade så mycket att sättpotatisen rullade i Mjögsjön.

Det finns muntliga uppgifter om båtturer över med grammofon till Höjdebråten för att ställa till dans.  Det var också söndagsskola på Höjdebråten.

Haget och Höjdebråten förväxlas ofta. De låg nära varandra och det har varit svårt att veta vem som bor var. Finns delade meningar om det är Höjdebråten eller Haget som är flyttat till Öststuga. Ruinens mått på det vi idag kallar Haget stämmer med måttet på nuvarande Öststuga.

Här finns en fullt synlig grund och en jordkällare. Ruinens mått, husgrunden 7.30m x 4.30m.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-19 23:45:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2018-10-09 11:59:06) Kontakta föreningen