Långvak

By eller hemman i Arvika västra församling (Arvika landsförsamling).

Långvak omnämns första gången i skatteboken från 1503, Knuth i Longeuak är den som nämns.

I jordeboken för år 1540, upprättad på Gustav Vasas befallning av fogden och lagmannen i Wermland Botvid Larsson Anckar den äldre, finns för Arvika socken 16 skattebönder upptagna, Knuth i Långeuak är den som nämns här också.

I längden för Älvsborgs lösen för år 1615 nämns Mats i Langewak.

"Ortnamnen i Värmlands län Jösse härad" 1942 säger om ortnamnet Långvak: "första leden är ursprungligen bestämd form av lång, senare leden är väl ordet vak 'hål i isen'; gården ligger vid sjön Ullen, men icke vid någon lång vik."

Långvaksbor berättar att det ofta vid islossningen på sjön Ullen bildas en lång vak tvärs över sjön. Detta kan vara en förklaring till bynamnet Långvak.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 13:15:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2016-04-28 10:10:49) Kontakta föreningen