Stenbron

"STENBROA VID RÅTTJÄRNSHÖJDEN."
När vi några stycken Mangskoginger för ett par år sedan höll på med studiecirkeln
Bondeminnen, fanns bland allt material även en del gamla fotografier, en del intressanta,
en del mindre intresseväckande. Ett kort som vi särskilt fastnade för och som gav oss
bevis för forna tiders odlarmöda och den odlade jordens värde, var just bilden av
stenbron vid Råttjärnshöjden, Stensjön.
Bron som nu inte längre, på grund av den uppväxande skogen, kan ses från vägen är
ett byggnadsverk av imponerande mått. Nutidsmänniskan blir liten och oansenlig inför
vad våra förfäder med sitt kroppsarbete åstadkom och man grips av beundran och
förundran. Hur kunde någon utföra ett sådant enormt arbete? Bron förbinder två
åkertegar, belägna på var sin sida om en djup dalgång och stenarna av vilka bron är
byggd har väl troligtvis funnits i dessa åkrar.
Detta är ett kulturminne värt att minnas, ett äreminne över en odlargärning i det
tysta, långt från allfarsväg och bördigare bygd.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:35:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:35:47) Kontakta föreningen