Skålsjön Säter

Säter i hemmanet Hensgård.Revs ca.år 1880.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:13:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:13:22) Kontakta föreningen