Knutstorpsäter-Knutstorpsände

Torplämningar, bestående av husgrund med spismursrester,röjningsrösen, röjda ytor samt 1 väg


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 10:59:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2017-03-10 22:19:40) Kontakta föreningen