Brunsberg skola

Brunsbergs skola

Skolhuset byggdes 1859 på Brunsbergs bruks bekostnad. Den förste läraren hette Johan Gustaf Burman. Från början fanns en lärosal samt ett rum och kök, som var lärarens bostad. I lärosalen fanns tidigt en piporgel som mjölnaren Adolf Ehrenström byggt. 1907 gjordes en ombyggnad och huset fick två lärosalar samt en slöjdsal på övre planet. 1908 flyttades gården Östre i Strand och blev ny lärarbostad. 1939 gjordes ånyo en omfattande ombyggnad av skolhuset och 1959 ytterligare en modernisering.

Skolverksamheten pågick därefter till 1966. De sista lärarna var Göran Hagegård, Leif Nyman och Birgitta Gerdin.

Nedskrivet av Sven Wiman


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 17:51:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2017-12-14 16:14:02) Kontakta föreningen