02-03-00-Brunsbergs skola-03

02-03-00-Brunsbergs skola-03
Skolhuset i Brunsberg byggdes 1859 på Brunsbergs bruks bekostnad. Skolan bestod av en lärosal och ett rum och kök som var lärarens bostad. Lärare var Johan Gustav Burman.1907 byggdes skolan om och man fick två lärosalar och en slöjdsal på övre planet. Läraren fick då egen bostad.1939 gjordes en omfattande ombyggnad av skolan. 1966 lades skolverksamheten ned. De sista lärarna Göran Hagegård, Leif Nyman och Birgitta Gerdin.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2009-02-16 18:16:20) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2009-02-16 18:16:20) Kontakta föreningen