Brunsbergs kvarn

Kvarnar på denna plats i Brunsberg har funnits sedan tidigt 1700-tal.

1812 byggdes en ny kvarn vid mellanfallet. Den hade tre par stenar och var uppförd i furutimmer med tak av näver och torv. Kvarnen drevs av två överfallshjul.

1839 revs denna kvarn och ett nytt kvarnhus av gråsten uppfördes på samma plats. Kvarnen hade fyra par stenar och två vattenhjul och var igång i slutet av december 1839.

Natten mellan den 5 och 6 mars 1840 inträffade en brand som ödelade den nya kvarnen.

Därefter uppfördes den nuvarande kvarnen med fyra par stenar varav en för siktmalning. Byggnaden uppfördes i gråsten och tegel täckt med bräder och ett tegeltak. Den blev 24 1/2 aln lång, 16 1/2 aln bred och 10 1/2 aln hög.

1926-1927 renoverades kvarnen. En våning byggdes till och vattenhjulen ersattes med turbiner. Någon kvarnsten byttes mot valsverk.

1946 införskaffades en råoljemotor som komplement till driften vid vattenbrist. I samband med byggandet av kraftstationen 1956 elektrifierades driften vid kvarnen.

Driften av kvarnen upphörde definitivt år 1992.

Hösten 1993 övertogs kvarnen av Brunskogs hembygdsförening från dåvarande Gullspångs Kraft AB.

Inventarierna donerades av den siste mjölnaren Henry Broberg.

Text: Agne Nilsson

 

 


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 00:17:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-12-19 14:12:55) Kontakta föreningen