Brunsberg-Fortsättningsskola-Skogsskola 1953

Under åren 1953 t.o.m. 1957 anordnades en skoglig fortsättningsskola i Moriansfors. I den gamla Läckströmsgården inhystes ett 20-tal elever för att under 5 veckor på hösten undervisas i praktisk skogsskötsel. Ämnena var stämpling, huggning, aptering, röjning, sådd och plantering, verktygsvård samt medborgarkunskap. Lärare i de skogliga ämnena var det första året GunnarHagberg från Eda och Knut Bergholtz från Mangskog. Medborgarkunskapen förmedlades av folkskolläraren Elof Persson i Takene. Verksamheten flyttades 1958 till Lundsholm i Mangskog.

Nedskrivet av Sven Wiman


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 00:13:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2018-03-09 16:00:02) Kontakta föreningen