Brunsberg herrgård

Brunsbergs herrgård

Om herrgårdens äldre historia är egentligen ingenting känt men Christoffer Geijer junior ansågs vara bofast i Brunsberg från början av 1700-talet. Han  bodde då på samma plats men i en mindre och enklare förlaga till dagens byggnad. 1824 omnämns huset som "bostället." Bruksförvaltare var då Martin Nauclèr. 1859 fick herrgården sitt nuvarande utseende genom en stor om- och tillbyggnad. Till byggnationen användes timret från den tvåvåningsstora gården på Drögsnäs. Huset beboddes då av bruksförvaltare Otto Heljestrand. Av andra förvaltare som bott på herrgården kan nämnas Olof Nauclèr. Han bodde i huset i 23 år, Lars Johan Kolthoff i 17 år, Clas Wahlund i 16 år och Albert Göthe i 13 år.

Under 1930-talet hyrdes byggnaden av landshövdingen Abraham Unger. Under 1940-talet var hyresgästen Föreningen för växtförädling av skogsträd. På 1950-talet beboddes huset av kanalingenjören John Wilhelmsson Lilliehöök och under 1960-1970 talen av textilkonstnärinan Stina Hjortzberg.

Därefter gjordes en avstyckning och herrgården med ekonomibyggnader kom i privat ägo.

Nedskrivet av Sven Wiman

 


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 22:01:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Elvi Eriksson (2017-12-14 15:47:42) Kontakta föreningen