Drögsnäs

Bebyggelselämning i Brunsberg i Brunskog.
Nr 305 på Brunskogskartan.

b) En stor Herrgårdsbyggnad
c) Den blev aldrig helt färdigbyggd, utan nedriven och flyttad till Brunsberg.
Herrgård någon gång på 1790-talet eller början av 1800-talet. Detta var efter
en brand på Brunsbergs Herrgård.
d) En gång när Rättaren Anders Dalström och hans torpardrängar voro i Dröjsnäs på
skördearbete. Arbetetsdagen var lång och därför var seden att de skulle sova en timme efter middagen. Så var det också denna gång, men Rättaren försov sig och de andra låg också till klockan blev fyra, då kom Patron och skrek, ligger Ni och sover på arbetstid, men Rättaren fick upp sin klocka och skrek, ligg still i tio minuter till, dä ä så att drängarna har beting. Ja det var en annan sak det, sa Patron och gick nöjd därifrån.
e) A. G. Eriksson, Lerhol

Hemmanet Drögsnäs anses som det äldsta hemmanet i Brunskog. Åren 1866-67 reste antikvitetsintendenten Nils Gabriel Djurklou genom Värmland och besökte då Brunskog. Han skriver följande om Drögsnäs: Sägnen anser att Drögsnäs vid Skärmnässundet vara socknens äldsta hemman och att då detta först bröts dess bebyggare åt nordväst räknat hade sin närmaste rågranne i Treskog i Gunnarskogs socken, samt att hela Magneskogen fordom räknats tillhöra Drögsnäs.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:03:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2017-10-09 15:45:40) Kontakta föreningen