Banvaktstuga

Nr 392 Bebyggelselämning av banvaktstuga.

b) Låg byggnad om ett rum och kök, senare påbyggd och gavelrum inredda
c) Den byggdes på 1870-talet och nedriven 1961
d) I slutet av 1800-talet bodde där en ”banvakt” vid namn Elving, känd för sin
slagfärdighet och även så hans son Karl.
Denne kom en gång till Brukskontoret i Jössefors och frågade efter arbete.
Förmannen svarade att de hade så lite å göre, det passar mej bra det sa Karl, för
jag vill inte ha nå möe.
e) Johan A. Johansson, Strand

Cirka 50 m,närmare gamla tunnel och järnvägsspåret fanns ytterligare en tjänstemannabostad Nr.301


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 10:55:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2017-10-11 21:31:34) Kontakta föreningen