15-02-1936-Kyrkan-Konfirmation-01

15-02-1936-Kyrkan-Konfirmation-01
Kofirmation 1936. Präst Stellan von Berger.
Bakre raden fr v: 
1) Karl Norman Kronan, 2) John Olsson Gräsbråten Gryttom, 3) Erik Fisk Edane, 4) Sven Jakobsson, 5) Ingrid Olsson Edane, 6) Gunhild Nilsson Skärmnäs, 7) Gösta Brunzell Lerhol, 8) Bertil Ljungberg, 9) Evert Hammarström, 10) Torvald Andersson. 
Mellanraden fr v: 
1) Ester Eriksson, 2) Stina Andersson, 3) Betty Larsson, 4) Ingrid Börjesson Kronan, 5) Signe Hagström, 6) Stellan von Berger (komminister), 7) Ingrid Magnusson Furtan, 8) Sara Larsson Furtan, 9) Engela Mattsson Furtan, 10) Ellen Haglund. 
Främre raden fr v: 
1) Erik Haglund, 2) Erik Olsson, 3) Gösta Magnusson, 4) Bertil Johansson. 

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2009-03-15 05:32:21) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2009-03-15 05:32:21) Kontakta föreningen