15-02-1928 ca-Kyrkan-Konfirmation

15-02-1928 ca-Kyrkan-Konfirmation
Konfirmation 1928. Präst Folke Olsson 1925-28. 
Första raden från vänster: 
Alla okända. 
Andra raden från vänster: 
6) Edith Olsson (gift Jansson). Övriga okända. 
Tredje raden från vänster: 
4) Erik Johansson Kallviken. Övriga okända. 
Fjärde raden från vänster: 
3) Gustav Johansson, 4) Johan Olsson Kallviken. Övriga okända. 

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2009-03-15 05:25:12) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2009-03-15 05:25:12) Kontakta föreningen