Brunskogs kyrka

Brunskogs nya kyrka.
Vill du se konfirmander, körer klicka på platser under tillhör till höger. Redan 1856 togs frågan om en ny eller tillbyggd kyrka upp.
Den dåvarande var alldeles för liten i förhållande till folkmängden.
1875 påbörjades så bygget av den nya kyrkan. Den placerades framför eller sydväst om den gamla kyrkan. År 1878 stod den klar och den 25 september förrättades den högtidliga invigningen av biskop Rundgren.
Vid ett åsknedlag sommaren 1972 brann hela kyrkan ut. Det som blev kavr var stommen. Kyrkan återuppbyggdes där exteriören är den samma men inredningen har fått en helt nytt modernare utseende.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 17:46:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 17:46:09) Kontakta föreningen