60-03-G-DE-58-Brunskogs kyrka o Bergaallen.jpg

60-03-G-DE-58-Brunskogs kyrka o Bergaallen.jpg
Brunskogs kyrka från allén upp till Berga, från söder. Framför, till vänster om vägen,  ser man gamla arrendator bostaden.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-01-20 14:35:10) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-01-20 14:35:10) Kontakta föreningen