32-23-02-1893-Dagmar Sandahl-01.jpg

32-23-02-1893-Dagmar Sandahl-01.jpg
På Nolgårn i Svartåna.Från vänster: Anna Lisa Karlsdotter (mor till Dagmar), systrarna Märtid och Margit Larsson
samt deras mor Dagmar. Framför står Margits son Bengt. 

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2016-01-23 20:39:50) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2013-12-22 07:45:28) Kontakta föreningen