Kuja

Mellan Där Nole och Nolgårn. Nr 281 på kartan.Ovanför vägen genom hemmanet Svartåna i en backsluttning på mark som tillhörde Svartåna låg Kuja. Stugan hade ett rum men väggar av timmer och tak av näver. Förstuga av bräder vid västra gaveln. Ett fönster på södra sidan. Fönstet var nära marken. Gråstensspis i nordöstra hörnet. Bakning skedde hos grannar. Vedbod i liggande stör. Stugan riven i slutet av 1890-talet. Där bodde Johannes och Anna ----. Johannes bröt mark runt omkring. Stugan delvis ingrävd i backsluttningen.
Här bodde Anna i Kuja.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 22:27:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2014-06-21 22:27:37) Kontakta föreningen