06-43-18-Edane-Edane konsumtionsförening nr10-01 Lilla Skärmnäs.jpg

06-43-18-Edane-Edane konsumtionsförening nr10-01 Lilla Skärmnäs.jpg
Edane konsumtionsförening nr 10 i Lilla Skärmnäs, Brunskog.

Den var inrymd i lillstugan hos Johannes Svensson, Nytomta i Lilla Skärmnäs.
Affären låg i den vänstra halvan av stugan. I den högra delen var bostseden.

Konsum flyttade därifrån 1948.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-03-07 09:46:09) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-03-07 09:46:09) Kontakta föreningen