Solstickan Edanevägen 6

Stor villa i byn (hemmanet) Edane i Brunskog.
Fastigheten uppfördes av sågverksägaren Oskar Svanström. Han kom till Edane från Hällebeck och startade sågen i Edaneviken.
Sågverket lades ner 1945 och familjen Svanström sålde därefter villan till Stiftelsen Solstickan.
Blev senare barnhemmet Solstickan.
Sven och Margret Viik köpte då den stora villan till bostad kontor och sjukgymnastikmottagning.

Barnhemmet Solstickan
Denna stiftelse grundades 1936 ”till fromma för sjuka och klena barn … samt för andra behövande, i synnerhet åldringar”. Den får sina medel genom att en viss del av priset för varje såld tändsticksask försedd med Solstickans symbol, ritad av Einar Nerman, avsätts till stiftelsen. Förebild var ett barnbarn till Christian Eriksson och Jeanne f. Tramcourt. Deras dotter Kajsa var gift med Einar Nerman.

Barnkolonin Solstickan ägdes av Värmlands läns mödra- och barnavärn, som bedrev sin verksamhet med hjälp av medel från Solstickan, landstings-, kommunala och andra anslag. Verksamheten startade 1946 och lades ner 1972. En del ombyggnation fick göras för detta ändamål bl a utbyggnaden. Klena barn eller om deras mödrar var sjuka eller i behov av vila i samband med barnafödsel, bereddes plats i åldern 4- 12 år från hela länet. Skolmogna barn fick undervisning av en lärarinna.
24 barn var intagna åt gången i 6-veckorsperioder. Sedan följde en städvecka innan nästa grupp kom. På övervåningen inreddes 4 sovsalar med sex barn i varje och även en sjuksal. Pojkar och flickor var för sig och man delade upp de mindre och de större barnen. Där fanns också 2 tvättrum och toaletter. Vidare ett rum, där barnsköterskan bodde samt ett vaktrum där nattpersonalen sov. Alla sovsalar var utrustade med en ringklocka, för barnen att påkalla hjälp.
På våningen inunder var matsalen med kök intill och två små rum där kokerskan och köksbiträdet bodde och en liten smutt bredvid som personalmatsal. Vidare skolsalen och ett gästrum. På denna våning hade också föreståndarinnan sitt privata rum och även sitt kontorsrum/reception. Övrig personal bodde hemma eller så var man inneboende i Edane genom Solstickans försorg med hyresavdrag på lönen. Solstickan hade hyreskontrakt med Rolléns, Zetterlunds och Wåhlins.
I källaren fanns pannrum och ett kolrum, tvättstuga och ett torkrum. Även ett stort rum för torkning av pjäxor och vantar o dyl.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:36:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2015-10-29 07:27:59) Kontakta föreningen