06-44-01-Edane-Edane konsumtionsförening-nr1-02-Styrelsen.jpg

06-44-01-Edane-Edane konsumtionsförening-nr1-02-Styrelsen.jpg
Styrelsen för Edane Konsum i början av 30-talet.
Från vänster: 1) Handelsföreståndare Carl Westling, 2) Stationsmästare vid SJ 
Oskar Andrén, 3) Målarmästare John Stavgren, 4) Bokhållare Axel Johansson,
5) Lantbrukare Arthur Magnusson.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-02-09 07:46:39) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-02-09 07:46:39) Kontakta föreningen