06-44-01-Edane-Edane konsumtionsförening-nr1-01-Taklagsfest konsumtionsför 1926

06-44-01-Edane-Edane konsumtionsförening-nr1-01-Taklagsfest konsumtionsför 1926
Taklagsfest, Edane konsumtionföreng 1926.

Bakre raden från vänster:
1) Carl Westling, 2) Axel Johansson, 3) Okänd, 4) Arthur Magnusson,5) John Stavgren, 6) Viktor Samuelsson och 
7) Gunnar Westling.

Tredje raden från vänster:
1) Okänd, 2) Axel Johansson, 3) Okänd, 4) Okänd, 5) Gunnar Johansson, 6) Waljof Svensson, 7) Edvin Anderssson, 
8) Hjalmar Andersson och 9) Oskar Steiner. 

Andra raden från vänster:
1) Okänd, 2) Okänd, 3) Edberg, 4) A.P.Nyqvist, 5) Oldan Dahlberg, 6) Okänd, 7) Gunnar Westling och 8) Ivar Blomqvist (Syns bara en arm).

Första raden från vänster:
1) Okänd, 2) Okänd, 3) Okänd och 4) Okänd.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-03-07 08:44:09) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-03-07 08:44:09) Kontakta föreningen