06-388-01-1860-Emanuel o Johan Jonasson-02

06-388-01-1860-Emanuel o Johan Jonasson-02
Tvillingbröderna Emanuel och Johan Jonasson, födda 1860 och uppväxta
på Åsen i Edane, var välkända för alla Edanebor och många andra. 
Likheten, samhörigheten och originaliteten gjorde dem populära och uppskat-
tade i samhället. Emanuel blev den ledande och tongivande, och därav kom
det att de alltid omtalades som "Mallegôssera".

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-03-11 06:17:51) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-03-11 06:17:51) Kontakta föreningen