Kultastupe

Bebyggelselämning i Edane i Brunskog.
Nr 96 på Brunskogskartan.b/ Liten stuga med endast ett rum med farstuga uppstolpad på ena gaveln av huset.Huset var försett med sticktak.

c/ Byggdes på 1860 talet och revs i början av 1900 talet.

d/ Kultastupet byggdes åt änkan Maria Nilsson (dotter på Hagen i Edane) på mark tillhörande Nordtomta i Edane,då maken Jaen Nilsson ramlat ned och omkommit vid kolmottagning i ett av de stora kolhusen i Edane./Det kolhuset där olyckan inträffade låg på väster sidan av Edaneviken strax norr om Sjögärdet/. Makarna Nilsson ägde och brukade egendommen Hagen i Edane vilken var belägen mellan Nystuga och Sötomta.Efter makens tragiska död kunde inte Maria Nilsson av ekonomiska skäl behålla egendommen (Denna delades mellan Nystuga och Sötomta).utan ovanstående omtalade flyttning blev oundgänglig.Makarna Nilsson hade fem barn Lars,Johan,Anders,Ola och Karolina.Maria Nilsson tillbringade sina sista år hos sin dotter Karolina vilken var gift med Clas Östling i Södra Hög i Högeruds socken.

e/ Anna Nordahl i Edane


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 22:38:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 22:38:06) Kontakta föreningen