06-256-00-Edane-Svanströms sågverk-01

06-256-00-Edane-Svanströms sågverk-01
Svanströms såg ligger längst in i viken på flygfotot.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-03-02 10:27:21) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-03-02 10:27:21) Kontakta föreningen