SJ tjänstemannabostad Banvaktstuga 2

397 Bebyggelselämning byn (hemmanet) Edane Banvaktstuga i  denna stuga bodde en tid Gertrud ochErland Viotti

Erland var i många år konsumföreståndare.

Stugan flyttades till grusgropen i Tovdalen


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-21 19:40:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2020-04-11 08:21:10) Kontakta föreningen