Bostället

Bebyggelselämning i hemmanet Edane

Soldatboställe för Edberg.

Senare Sandströms tobak och klädesaffär.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-19 23:59:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2017-12-14 19:39:54) Kontakta föreningen