03-03-01-1915-Wilhelm Larsson-03.jpg

03-03-01-1915-Wilhelm Larsson-03.jpg
Ville (Wilhelm) Larsson kör kastved på Långmossen.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2010-10-17 11:56:14) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2010-10-17 11:56:14) Kontakta föreningen