Pålverk

Fångstgrop-fiskeanordning-el.gravPå 1970-talet stormlfälldes en stor tall på Långmossen norr om Bråten. Rötterna vände upp ett markskikt som blottlade ett pålverk. Marken tillhör Högåsen i Finnebäck och ägaren Gunnar Nilsson berättade om fyndet.
Den del av pålverket som skyddats under trädrötterna är väl bevarade medan övriga ovanjordiska delar ruttnat bort. Pålarna är tydligt vässade uppåt, kanske med hjälp av eld. Anordningen är kvadratisk ca 170 x 170 cm och numera är djupet inne i gropen ca 30 cm. På ena diagonalen finns ca 70 cm från varje hörn en påle nerslagen.
Länsantikvarien i Vämland fastslog efter samråd med riksantikvariämbetet i Stockholm att det var en fångstgrop och att den skulle utmärkas och skyddas. Jag skickade foto och beskrivning till Stockholm och konstaterade att jag inte fått någon förklaring på vilket djur som kunde fångas i en så grund grop och vad de vässade pålarna skulle kunna ha för funktion. Telefonen ringde och Klas-Göran Selinge vid riksantikvarieämbetet tackade för bildbevis och sa att han aldrig sett en fångstanordning som den beskrivna. Han ansåg att mot fångstgrop talar att den ligger i en myr, den är grund och den är kvadratisk. Har myren sent varit sjö så att anordningen kan ha använts vid fiske? Hur gammalt är virket?
Brunskogs hembygdsförening beställde en åldersbestämning på virket och personal från Värmlands museum utförde ett C 14 prov. Kolet, C, i virket förändras med tiden och man gör en radioaktiv bestämning av åldern. Virket från Långmossen beräknades till år 1600 med en felmarginal på 50 år åt vardera hållet. Om det finns intresse tar vi en "Känn Din bygd" promenad i höst upp till gropen och tittar och fantiserar. Själv tror jag att det ligger två dödade norrmän i graven skavföttes och med var sin påle genom kroppen för att ligga stilla. De vässade pålarna skulle dessutom hindra att de gick ur graven. I början av 1600-talet var inte norrmän och svenskar lika goda grannar som nu. Svenska och norska rövarband brände och plundrade på båda sidor om gränsen.
Leif Nyman

WGS84 decimal (lat, lon) 59.7063895841801,12.959540463712335


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:15:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-10-18 13:29:06) Kontakta föreningen