37-05-1960-Vikene-Ga Skolfoton-01

37-05-1960-Vikene-Ga Skolfoton-01
Vikene Skola 1960.Lärare: Östen Rystedt (sittande vid katedern).  
Bakre raden fr v:1) Bertil Johansson Där Nere Stenstad, 2) Annika Tindefjord,
3) Anita Magnusson Holm, 4) Bengt-Åke Brunzell Åstnäsängera,
5) Roger Åhlin (fosterbarn Tomta Årnäs), 6) Karl-Rickard Karlsson Åmot.  
Mellanraden fr v:1) Mats Persson, 2) Bo-Göran Gustafsson, 3) Lars Thorstensson,
4) Östen Rystedt (lärare), 5) Dan Thorstensson.Främre raden fr v:1) Gun Nyqvist,
2) Anette Johannesson, 3) Monica Brunzell Åstnäsängera (Kommunalråd i Kil),
4) Barbro Wistrand. 5) Aina Andersson Vikene.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2009-09-23 11:17:38) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2009-09-23 11:17:38) Kontakta föreningen