37-05-1994-95-Vikene-Ga Skolfoton-01-Årskurs 3-4

37-05-1994-95-Vikene-Ga Skolfoton-01-Årskurs 3-4
Vikene Skola 1994 - 1995, årskurs 3 - 4.Lärare: Rolf Eriksson (stående längst till höger).  
Övre raden fr v: 1) Alfred Nyman Bäckelid Haga, 2) Diana Falk Bäckelid,
3) Angelica Jansson Stenstad, 4) Malin Engström Vikene Västby,
5) Johan Karlsson Vikene Tallåsen, 6) Mona Johansson Vikene Trehörningen,
7) Elin Persson Takene 14, 8) Fredrik Johansson Finnebäck Bråten, 9) Rolf Eriksson (lärare).
Mellanraden fr v: 1) Carolina Hager Ö:à Takene Långängen,
2) Joanna Aronsson Brunnsberg Skolan, 3) Malin Hellberg Brunsbergs Herrgård,
4) Mikael Söderlund Skog Skogvik, 5) Sonny Hansen Brunsbergs gård.
Nedre raden fr v: 1) Säde Huhta Skog Haget, 2) Robert Persson Vikene,
3) Freja Erdman Hellgren Åmot Nystuga, 4) Hanna Andersson Åmot Domartomta,
5) Espen Kihlman N:a Rinneforstorpet, 6) Saga Grenér-Sundquist Takene handel,
7) Emmy Hansen Årnäs Blombråten.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2017-07-09 20:14:40) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-23 01:52:37) Kontakta föreningen