37-05-1991-92-Vikene-Ga Skolfoton-01

37-05-1991-92-Vikene-Ga Skolfoton-01
Vikene Skola 1991 - 1992, årskurs 3 - 4.Lärare: Rolf Eriksson (nr 1 stående längst till vänster) och Kerstin Jonsson (nr 7 stående längst till höger).  
Bakre raden fr v:1) Rolf Eriksson (lärare), 2) Marie Persson Svartåna,
3) Kristin Wästlund Bäckelid, 4) Sara Bergström Slorud, 5) Magnus Engström Vikene,
6) Olivia Novotny-Hedström Åmot, 7) Joel Hansell Bäckelid,
8) Daniel Thorsander Takene, 9) Maria Tindefjord Vikene.  
Mellanraden fr v:1) Therese Granér Takene, 2) Johan Oledal Talken,
3) Petter Berger Föske, 4) Marcus Room Vikene, 5) Veronica Falk Bäckelid,
6) Kerstin Jonsson (lärare).Nedre raden fr v:1) Dennis Forsberg Åmot,
2) Jonas Johansson Åmot, 3) Martin Elofsson Takene, 4) Elisabeth Bergdahl,
5) Egil Andersson Åmot, 6) Matilda Velander Vikene, 7) Jon Kihlman N:a
Rinneforstorp, 8) Helena Gustafsson Årnäs, 9) Lars-Gunnar Hager Takene.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2009-09-17 18:47:48) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2009-09-17 18:47:48) Kontakta föreningen