Torpet-Hyskemon

Bebyggelselämning i Årnäs i Brunskog.
Nr 219 på Brunskogskartan.Enligt Jonas Engström, Ängän. Kyrkebyn, hette ägaren Jakob och var den
förste bonden i Årnäs. Detta stämmer med Jordeboken. Jakob hade två söner,
den ene övertog fädernegården, den andre byggde sig ett hem å Mörtåsen, där
Hagen nu ligger. Även Årnäs herrgård kallad.

 


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 12:43:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 12:43:32) Kontakta föreningen