Beredskap-Årnäs

I Årnäs fanns under andra världskriget befästningsanläggningar i nord-sydlig riktning genom hela hemmanet. Det var bunkrar, stridsvagnhinder, vägspärrar mm.
Vid kartangivelsen var vägspärrarna men bilderna visar även annat från Årnäs.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:18:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2015-11-22 05:48:37) Kontakta föreningen