00-01-01-1945-Förtroendevalda-01-Fattigvårdstyrelsen.jpg

00-01-01-1945-Förtroendevalda-01-Fattigvårdstyrelsen.jpg
Fattigvårdsstyrelsen i Brunskog 1945.
Sittande från vänster:
 1) Arthur Magnusson, 2) Conrad Nyström (ordf.), 3) Anna Nyström, 4) Anders Johansson, 5) David Olsson.
Stående från vänster: 
1) Albin Olsson, 2) Hjalmar Andersson, 3) Nathanael Johansson, 4) Sven Adolfsson, 5) Alfred Andersson och Ivar Johansson.,

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-02-27 07:44:03) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-02-27 07:44:03) Kontakta föreningen