00-01-01-1945-Förtroendevalda-01-Barnavårdsnämnden.jpg

00-01-01-1945-Förtroendevalda-01-Barnavårdsnämnden.jpg
Barnavårdsnämnden i Brunskog 1945.
Sittande från vänster: 
1) David Wästlund, 2) Edit Eriksson, 3) Anna Nyström, 4) Ester Olofsson, 5) Stellan von Berger.
Stående från vänster: 
1) Johan Johansson, 2) Karl Adolfsson, 3) Elof Persson, 4) Johan A. Olsson, 5) Birger Gillstedt. 

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-02-27 07:43:59) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-02-27 07:43:59) Kontakta föreningen