Gammeltomta

Bebyggelselämning i Finnebäck i Brunskog.
Nr 251 på Brunskogskartan. GAMMELTOMTA Bostaden är en av de äldsta i hemmanet och låg på berget en bit nordväst om Finnebäcks missionshus. Efter vad jag hört berättas var det en stor gård och enligt uppgifter från stor delningen ( Laga skifte) så innehöll den 1/6 av hela hemmanet. Husbonden som bodde där skulle enligt uppgift ha hetat Olof Clavesson och han var även med när Kyrkobyn ,Bäckelid, Bråten och Finnebäcks åbor på ett sammanträde i Kyrkobyn i april 1782 drog upp gränserna för Finnebäcks skogsmarker i Granhöjden.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:29:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 11:29:46) Kontakta föreningen